Kinnisvarahindaja töö – 8 küsimust kutselisele hindajale

Kinnisvara pildistamine parema müügi heaks

Kas teadsite, et 60% kinnisvarakuulutuse vaatamise ajast uuritakse fotosid? Allikas.

Kinnisvarahindaja Kristi Sammal, 1Partner kinnisvarabüroost, on kutseline hindaja, kellelt saab tellida eksperthinnanguid kinnisvaraobjektidele Tallinnas ja Harjumaal.

Tööalaselt puutusime kokku viis aastat tagasi, kui otsisin oma korterit müües eksperthinnangu koostajat. Jäin tema tööga väga rahule ning olen Kristit edasi soovitanud ka pildistamise tellinud klientidele, kes soovivad enne müügi alustamist teada enda kinnisvaraobjekti turuväärtust.

Esitan täna Kristile 8 küsimust.

 

Kristi, milline näeb välja sinu tüüpiline tööpäev?

Tavapäraselt algab tööpäev objektide külastamisega. Sellele järgneb töö arvuti taga, et ülevaadatud objektide kohta eksperthinnangud valmis kirjutada.

Hindamisprotsessis on kirjatöö objektide ülevaatusest oluliselt ajamahukam, kuna läbi tuleb analüüsida suur hulk infot. Lisaks enda koostatud hinnangutele, on üheks töö osaks ka nooremhindajate tööde läbivaatamine ning kinnitamine. Tavaline tööpäev lõppeb tavaliselt samuti objektide külastamisega, välja arvatud praegusel pimedal ajal.

Miks sa valisid kinnisvarahindaja ameti?

Nagu elus vaatamata suurele planeerimisele kipub juhtuma, sattusin sellele elukutsele küllaltki juhuslikult. Haridus oli sobilik ja otsustasin töökuulutust lugedes proovida. Olen oma valikuga rahul.

Mida tähendab kutselise hindaja poolt koostatud kinnisvara hindamisakt?

„Hindamisakt“ on sõna, mida kinnisvara hindajad ei armasta, kuna selle nimetusega dokumente ei ole juba ammu olemas. Tegemist on küll levinud ja suupärase väljendiga, kuid hindajad seda ei kasuta.

Hindajad koostavad eksperthinnanguid.

Eksperthinnang on aruanne, mis tavaliselt kajastab hindamisel käsitletud vara turuväärtust ning põhiliselt kasutatakse seda esitamiseks pangale laenutagatise turuväärtuse tõendamiseks, kuid ka raamatupidamises ning muudel juhtudel.

Kutseline kinnisvarahindaja on füüsiline isik, kellele on omistatud vastava vara hindaja kutsekvalifikatsioon ning väljastatud kutsetunnistus. Hindajatel on erinevad kutsetasemed (3) ja nende omandamise eeldused on erinevad.

Mina oman 7. kutsetaset. See tähendab, et võin tegeleda igat liiki kinnisvara hindamisega (nt elamispinnad, tootmis- ja ärihooned- ning maa, samuti hotellid, vanglad või haiglad jms). Kuna 7. kutsetaseme hindajate tegevusvaldkond on kõige laiem, siis eeldab selle taseme taotlemine magistrikraadi olemasolu ning töökogemust hindamisvaldkonnas vähemalt 4 aastat.

Mis puhkudel eksperthinnanguid tellitakse?

Eksperthinnanguid koostame suuremalt jaolt pankadele esitamiseks. Pangad tahavad kinnisvara tagatisel laene väljastades veenduda, et tagatist realiseerides on võimalik tagasi saada väljalaenatud raha.

Lisaks kasutatakse eksperthinnanguid ettevõtete raamatupidamises, kohtutes ning kaasomanike vahelistes läbirääkimistes ja vaidlustes. Samuti vajavad eksperthinnanguid aegajalt riik ja kohalikud omavalitsused, näiteks varade müüki andmisel.

Miks peaks tellima eksperthinnangu?

Eksperthinnangu peaks tellima juhul, kui on vaja teada kinnisvara väärtust.

Kuid internetist on igal inimesel võimalik kõike ka ise otsida. Kui kedagi huvitab tema kinnisvara väärtus, siis võib ta lihtsalt teiste kuulutuste hindu vaadata?

Mingi üldistatud pildi pakkumistes toodud andmetest muidugi saab.

Kuid kinnisvaraportaalide kuulutused kajastavad ennekõike müüjate soove. Kas need soovid ka realiseeruvad, jääb enamusele inimestele teadmata.

Hindajate käsutuses on andmed tegelikkuses toimunud kinnisvara müügitehingute kohta. Täpsemalt, notaritel on kohustus need andmed esitada Maa-ametile, kus andmed töödeldakse ja kontrollitakse ning väljastatakse riigilõivu eest isikutele, kellel on olemas vastav litsents selliste andmete kasutamiseks.

On sulle töös ette tulnud ka mõningaid eriti meeldejäävaid olukordi?

Midagi väga ekstreemset ei meenugi. Meeldejäävaid olukordi igapäevatöös tekib tihti, tavaliselt on need seotud eriti ilusate kodude külastamisega ja toredate klientidega.

Kui saaksid lõpetuseks öelda kõigile lugejatele ühe olulise asja seoses hindamisega, mis see oleks?

Hindamine on huvitav töö, soovitan noortele kaaluda seda elukutse valikul!

Kinnisvarahindaja Tallinnas ja Harjumaal